Beth yw falf tanfor tancer

Gelwir falfiau tanfor tancer hefyd yn falfiau niwmatig, falfiau tanfor niwmatig, falfiau brys, a falfiau cau brys. Ers i sawl damwain diogelwch cyflym a thwnnel cerbydau nwyddau peryglus yn Tsieina yn 2014, mae adrannau perthnasol y wladwriaeth wedi cryfhau goruchwyliaeth gweithgynhyrchwyr cerbydau tanc fel tanceri olew, a GB 18564.1 a gyhoeddwyd gan Is-bwyllgor Llestr Pwysedd Symudol y Pwysedd Cenedlaethol. Pwyllgor Safoni Llongau -2006 “Mae Cerbydau Tanc ar gyfer Cludo Nwyddau Peryglus Hylif Rhan 1: Gofynion Technegol ar gyfer Tanciau Atmosfferig Metel” yn nodi'n glir y dylid gosod falfiau cau brys ar waelod y tanc ar gyfer cludo nwyddau peryglus hylifol ar y ffordd.
Strwythur a chyfansoddiad:
Mae falf llong danfor y tancer nid yn unig yn sianel a ddefnyddir gan y tancer i lwytho a dadlwytho olew, ond hefyd yn gydran graidd sy'n rheoli ymlaen ac i ffwrdd y gylched olew. Mae'n cynnwys cragen, mecanwaith selio, mecanwaith rheoli, flange cysylltiad tanc a flange allfa yn bennaf. Mae'r mecanwaith selio wedi'i osod yn y corff tanc yn ystod y gosodiad ac mae wedi'i gysylltu â phlât gwaelod y tanc trwy'r flange cysylltiad tanc; Mae'r mecanwaith yn defnyddio grym elastig y gwanwyn dur gwrthstaen i berfformio selio echelinol awtomatig fel bod y falf waelod mewn cyflwr sydd fel arfer ar gau; cyflawnir y gweithrediadau agor a chau trwy'r mecanwaith rheoli.
swyddogaeth:
Pan ysgogir y grym anghytbwys allanol, gellir sbarduno coesyn mewnol y gwanwyn a'r falf, a thrwy hynny dorri'r biblinell olew o fewn 10S, gan sicrhau diogelwch y cyfrwng yn y car, atal gollyngiadau, tanio a ffrwydrad; amddiffyn ffrindiau'r gyrrwr, y nwyddau yn y car, a'r rhai cysylltiedig y tu allan i'r car Eiddo a diogelwch biolegol!


Amser post: Awst-03-2020